. Nasze przedszkole to my – nauczyciele i wszystkie dzieci powierzone naszej opiece, ich rodzice oraz pozostali pracownicy naszej placówki. Bardzo nam zależy, by było to miejsce wyjątkowe, przyjazne każdemu dziecku bez wyjątku.

Dalej


Wsparcie udzielane przez nauczycieli i specjalistów na terenie przedszkola

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być również udzielana z inicjatywy rodzica.
Dalej

Zbiórka makulatury!

Nie wyrzucaj jak leci, wszystkiego do śmieci!
Dalej

Logopedyczne badania przesiewowe

W tym roku szkolnym w naszym przedszkolu zostały przeprowadzone logopedyczne badanie przesiewowe, w których wzięło udział 110 dzieci. Do terapii logopedycznej…
Dalej