Nasze przedszkole to my – nauczyciele i wszystkie dzieci powierzone naszej opiece, ich rodzice oraz pozostali pracownicy naszej placówki. Bardzo nam zależy, by było to miejsce wyjątkowe, przyjazne każdemu dziecku bez wyjątku.

Dalej


Przekaż swój 1%!

Jesteś w trakcie rozliczenia podatkowego?  Chcesz przyczynić się do działań Stowarzyszenia „Skrzydła Topoli”? Chcesz, razem z nami, tworzyć warunki do rozwoju i wspierania dziecka i rodziny? Chcesz zrobić coś dobrego?  Przekaż 1% dla Stowarzyszenia „Skrzydła Topoli”!   „Skrzydła Topoli” działa na rzecz rozwoju dziecka i rodziny. W ostatnim roku odbyło się oficjalne otwarcie Sali Doświadczania Świata, która powstała z inicjatywy Stowarzyszenia. Przeprowadzony został również
Dalej

Spotkania zespołu ds. pomocy psych-pedagogicznej

Szanowni Państwo! Zgodnie z §6 pkt 11 rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, rodzice dziecka ze SPE oraz rodzice dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen
Dalej

Dzień Otwarty w przedszkolu

Serdecznie zapraszamy, wszystkich:   których dzieci mają 3,4,5 – lat, którzy chcą, aby jego dziecko chodziło do publicznego przedszkola, którzy chcą poznać naszą placówkę, których dziecko potrzebuje specjalistycznego wsparcia   DZIEŃ OTWARTY! 7 marca 2018 roku,  w godzinach: 9:00-17:00   Jesteśmy otwarci dla Państwa przez cały dzień i z wielką radością odpowiemy na wszystkie pytania. Chcemy, aby mogli Państwo poznać naszą placówkę, cele i zasady,
Dalej