Rekrutacja 2014

Szanowni Rodzice!!! 18 kwietnia 2014 roku w obu budynkach zostaną wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji. Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą” w ciągu 7 dni roboczych od dnia wywieszenia listy składają potwierdzenie przez rodzica/ prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do przedszkola w Sekretariacie przy ulicy Pruszkowskiej 21 c (w dniach od 22 do 30 kwietnia 2014 r.).

Dalej


Zbiórka MAKULATURY

ZBIÓRKA MAKULATURY: 8 KWIETNIA – WTOREK (godzina 7.00-9.00).
Prosimy o przekazanie ilości dostarczanej tego dnia makulatury (w kilogramach) nauczycielowi w grupie.
Dalej

Dyżur wakacyjny

Terminy dyżurów w Przedszkolach na terenie gminy Raszyn
Dalej

WIOSENNA SPARTAKIADA

PRZEDSZKOLE „POD TOPOLĄ” ZAMIENIA SIĘ 21 MARCA W WIOSKĘ OLIMPIJSKĄ!!!
Dalej