Home   Polityka Chronimy Dzieci

Polityka Chronimy Dzieci

o programie

Źródło: https://chronimydzieci.pl/o-programie

Polityka ochrony dzieci

w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
„Pod Topolą” w Raszynie

Preambuła

 TROSKA O DZIECKO JEST PIERWSZYM I PODSTAWOWYM SPRAWDZIANEM STOSUNKU CZŁOWIEKA DO CZŁOWIEKA”

św. Jan Paweł II

Wszystkim podjętym przez Pracowników Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
„Pod Topolą” działaniom, przyświeca jeden CEL - 
troska, zapewnienie bezpieczeństwa
i zaspokojenie potrzeb z zachowaniem 
i poszanowaniem godności i indywidualności MAŁEGO CZŁOWIEKA!

Pracownicy Przedszkola

Treść dokumentu: polityka ochrony dziecka

Mamy już certyfikat!

 certyfikat