Home   Misja Przedszkola

Misja Przedszkola

Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o
tym, jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem
się w przedszkolu. Mądrość nie znajdowała się na
szczycie wiedzy zdobytej w szkole średniej, ale w
piaskownicy niedzielnej szkółki.
Tam się nauczyłem,że trzeba:
dzielić wszystko,
postępować uczciwie,
nie bić innych,
odkładać na miejsce każdą znalezioną rzecz,
sprzątać po sobie,
nie brać nic, co do mnie nie należy,
powiedzieć ” przepraszam”, jeśli się kogoś uraziło,
myć ręce przed jedzeniem,
spuszczać wodę,
jeść ciepłe maślane bułeczki i popijać zimnym
mlekiem, prowadzić zrównoważone życie,
trochę się uczyć i trochę myśleć, malować i
rysować, i śpiewać, i tańczyć, i bawić się, i
codziennie trochę pracować,
a po południu się zdrzemnąć.

Robert Fulghum