Home   Strefa Rodzica   Rozszerzenie oferty zajęć edukacyjnych

Rozszerzenie oferty zajęć edukacyjnych

Dbając o wszechstronny rozwój dzieci chcemy stworzyć okazję do rozwijania ich zainteresowań i pasji. Ponieważ „Trzeba całej wsi, żeby wychować dziecko”, jak mówi afrykańskie przysłowie, nasza wykwalifikowana kadra współpracuje z wolontariuszami, studentami APS oraz instruktorami posiadającymi określone specjalizacje. Dzięki temu, możemy zapewnić szeroką ofertę zajęć dla wszystkich przedszkolaków, które ukierunkowane są na pobudzanie ciekawości i aktywności dziecka w różnych dziedzinach.

 Pantomima

Podczas wspólnej zabawy w teatr pantomimy dzieci mają niepowtarzalną okazję do rozwijania wyobraźni ruchowej, wrażliwości i twórczego myślenia. Zajęcia ukierunkowują energię dzieci nadpobudliwych i pozwalają „wyjść z cienia” nieśmiałym. Jednocześnie dzieci poprawiają swoją sprawność ruchową oraz spędzają czas w sposób twórczy i ciekawy. 

 Zajęcia umuzykalniające

 Przede wszystkim wesoła zabawa z piosenkami przy akompaniamencie instrumentu. Poprzez staranny dobór piosenek, ćwiczeń i zabaw rytmicznych dzieci poznają m.in. elementarne pojęcia muzyczne: rytm, dynamika, tempo, melodia i kolorystyka dźwiękowa. Wprowadzamy je w świat muzyki, budzimy ich wrażliwość muzyczną, zamiłowanie do śpiewu, muzyki i tańca. Uczymy grać na instrumentach perkusyjnych poprzez tworzenie interpretacji instrumentalnych  do znanych utworów muzyki poważnej.

 Taniec, śpiew, muzyka, ruch kreatywny, teatr pantomimy

Obszary szczególnie nam bliskie. Dziecięce działania artystyczne wyróżniają nasze przedszkole. Nasz sztandarowy projekt „Muzyczna Wiosna Pod Topolą” na stałe wpisany jest w harmonogram wydarzeń artystycznych gminy.

 Warsztaty językowe

 Aby przedszkolaki nie nudziły się i nie zniechęciły do zajęć językowych, konieczne jest duże urozmaicenie. Nauczyciele na zajęciach starają się zaangażować wszystkie zmysły dzieci, z tego powodu dużą popularnością cieszą się gry i zabawy, podczas których  naśladują one nauczyciela, wykonują polecenia i mogą wykazać się kreatywnością. Duży nacisk kładzie się na interakcję i faktyczne posługiwanie się językiem.

 Dogoterapia

 Zajęcia dla dzieci z grup integracyjnych z udziałem psów polegające na wieloprofilowym usprawnianiu dzieci. Są uzupełnieniem innych zajęć terapeutycznych. Zabawy z psami – przytulanie, głaskanie, czesanie, turlanie, karmienie – wywołują uśmiech i radość na wszystkich buziach.

 Gimnastyka korekcyjna

Prawidłowe ustawienie postawy ciała, wzmocnienie mięśni i zwiększenie wydolności oddechowej. Zajęcia mają na celu wyrobienie prawidłowych nawyków kształtujących postawę ciała, korygowanie zaburzeń statyki ciała, oraz wyrównywanie deficytu ruchów dzieci z odchyleniami w stanie zdrowia lub rozwoju.

 Piłka nożna / zajęcia sportowe

 Gry sportowe i zespołowe, najczęściej na świeżym powietrzu – na „Orliku” lub w przedszkolnym ogrodzie. W okresie zimowym prowadzone na sali wielofunkcyjnej. Poza sprawnością fizyczną i kondycją uczą także zasad fair play i co ważne w kontekście szkoły oswajają ze współzawodnictwem. Pomagają nauczyć się jak radzić sobie z sukcesami, ale też porażką.

 Ćwiczenia ogólnorozwojowe

 Zajęcia ortofoniczne - profilaktyka logopedyczna

Zajęcia mają na celu kształtowanie prawidłowych nawyków oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych. Zajęcia ortofoniczne 

 Zajęcia rozwijające twórcze myślenie dzieci

Zajęcia mają na celu kształtować wyobraźnię, ciekawość poznawczą oraz myślenie twórcze dzieci. Poprzez zabawę dzieci uczą się, że ważne i satyfakcjonujące jest działanie a nie efekt. „Twórczość to dojrzała forma zabawy.”

 Zajęcia prowadzone Metodą Weroniki Sherborne

 W programie ćwiczeń ruchowych „Ruch Rozwijający” wyróżnia się cztery grupy ćwiczeń wspomagającyh rozwój dziecka: ćwiczenia prowadzace do poznania własnego ciała, ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeńtswa w otoczeniu, ćwiczenia ułatwiające nawiązywanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą, ćwiczenia twórcze.

 Religia

 Na zajęciach dzieci wprowadzane są w poznanie wiary, modlitwy i liturgii. Nauka religii ma również służyć wspomaganiu rozwoju moralnego dziecka, poznaniu co jest dobre, a co złe.

Bogata oferta zajęć odbywa się w ramach godzin pracy przedszkola.