Home   Strefa Rodzica   Rozszerzenie oferty zajęć edukacyjnych

Rozszerzenie oferty zajęć edukacyjnych

Dbając o wszechstronny rozwój dzieci chcemy stworzyć okazję do rozwijania ich zainteresowań i pasji. Ponieważ „Trzeba całej wsi, żeby wychować dziecko”, jak mówi afrykańskie przysłowie, nasza wykwalifikowana kadra współpracuje z wolontariuszami, studentami APS oraz instruktorami posiadającymi określone specjalizacje. Dzięki temu, możemy zapewnić szeroką ofertę zajęć dla wszystkich przedszkolaków, które ukierunkowane są na pobudzanie ciekawości i aktywności dziecka w różnych dziedzinach.

 Zajęcia umuzykalniające

 Przede wszystkim wesoła zabawa z piosenkami przy akompaniamencie instrumentu. Poprzez staranny dobór piosenek, ćwiczeń i zabaw rytmicznych dzieci poznają m.in. elementarne pojęcia muzyczne: rytm, dynamika, tempo, melodia i kolorystyka dźwiękowa. Wprowadzamy je w świat muzyki, budzimy ich wrażliwość muzyczną, zamiłowanie do śpiewu, muzyki i tańca. Uczymy grać na instrumentach perkusyjnych poprzez tworzenie interpretacji instrumentalnych  do znanych utworów muzyki poważnej.

 Warsztaty językowe

 Aby przedszkolaki nie nudziły się i nie zniechęciły do zajęć językowych, konieczne jest duże urozmaicenie. Nauczyciele na zajęciach starają się zaangażować wszystkie zmysły dzieci, z tego powodu dużą popularnością cieszą się gry i zabawy, podczas których  naśladują one nauczyciela, wykonują polecenia i mogą wykazać się kreatywnością. Duży nacisk kładzie się na interakcję i faktyczne posługiwanie się językiem.

 Dogoterapia

 Zajęcia dla dzieci z grup integracyjnych z udziałem psów polegające na wieloprofilowym usprawnianiu dzieci. Są uzupełnieniem innych zajęć terapeutycznych. Zabawy z psami – przytulanie, głaskanie, czesanie, turlanie, karmienie – wywołują uśmiech i radość na wszystkich buziach.

 Gimnastyka korekcyjna

Prawidłowe ustawienie postawy ciała, wzmocnienie mięśni i zwiększenie wydolności oddechowej. Zajęcia mają na celu wyrobienie prawidłowych nawyków kształtujących postawę ciała, korygowanie zaburzeń statyki ciała, oraz wyrównywanie deficytu ruchów dzieci z odchyleniami w stanie zdrowia lub rozwoju.

 Piłka nożna / zajęcia sportowe

 Gry sportowe i zespołowe, najczęściej na świeżym powietrzu – na „Orliku” lub w przedszkolnym ogrodzie. W okresie zimowym prowadzone na sali wielofunkcyjnej. Poza sprawnością fizyczną i kondycją uczą także zasad fair play i co ważne w kontekście szkoły oswajają ze współzawodnictwem. Pomagają nauczyć się jak radzić sobie z sukcesami, ale też porażką.

 Ćwiczenia ogólnorozwojowe

 Zajęcia ortofoniczne - profilaktyka logopedyczna

Zajęcia mają na celu kształtowanie prawidłowych nawyków oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych. Zajęcia ortofoniczne 

 Zajęcia prowadzone Metodą Weroniki Sherborne

 W programie ćwiczeń ruchowych „Ruch Rozwijający” wyróżnia się cztery grupy ćwiczeń wspomagającyh rozwój dziecka: ćwiczenia prowadzace do poznania własnego ciała, ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeńtswa w otoczeniu, ćwiczenia ułatwiające nawiązywanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą, ćwiczenia twórcze.

 Religia

 Na zajęciach dzieci wprowadzane są w poznanie wiary, modlitwy i liturgii. Nauka religii ma również służyć wspomaganiu rozwoju moralnego dziecka, poznaniu co jest dobre, a co złe.

Bogata oferta zajęć odbywa się w ramach godzin pracy przedszkola.