Informujemy, iż rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 "Pod Topolą" została zakończona.

 

Informację o spotkaniu z rodzicami nowoprzyjętych dzieci przekażemy w drugiej połowie maja drogą e-mailową. 

 

DO POBRANIA

Harmonogram rekrutacji 2021/2022

Karta potwierdzenia kontynuacji

 

Zasady i kryteria rekrutacji

 

15-19.02.2021
1
Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
01.03.-15.03.2021
2
1 marca godz. 10:00 Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

1 marca godz. 10:00 - 15 marca godz. 24:00
Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
01.03-16.03.2021
3
1 marca godz. 10:00 - 16 marca godz. 16:00

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
08.04.2021
4
8 kwietnia godz. 13:00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
08.04-21.04.2020
5
8 kwietnia godz.13:00 - 21 kwietnia godz. 16:00
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

23 kwietnia godz. 13:00
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
PROCEDURA ODWOŁAWCZA
6
od 23.04.2021 <\br> W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
08.06.-15.06.2021
7
08 czerwca godz. 10:00
Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

08 czerwca godz. 10:00 - 15 czerwca godz. 24:00 Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
08.06.-16.06.2021
8
8 czerwca godz. 10:00 - 16 czerwca godz. 16:00
Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

18 czerwca godz. 13:00
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
18.06.-24.06.2021
9
18 czerwca godz. 13:00 - 24 czerwca godz. 16:00
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

25 czerwca godz. 13:00 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
od 25 czerwca 2021
10
Od 25 czerwca PROCEDURA ODWOŁAWCZA

31 sierpnia 2021 Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
 

Polityka prywatności

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że Czytaj więcej…

Zrozumiałem

fblogo glowne


 

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie 
sekretariat@przedszkoletopola.pl 
Siedziba ul. Pruszkowska 21c 05-090 Raszyn
tel. 22 498 14 06 Pn.-Pt. 7:00-17:30