Informujemy, iż terminy rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 "Pod Topolą" są już znane.

 

Prosimy zapoznać się z haromonogramem i dokumentacją.

 

DO POBRANIA

Harmonogram rekrutacji 2022/23

Karta potwierdzenia kontynuacji

 

Zasady i kryteria rekrutacji

 

15-22.02.2022
1
Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. (Nie dotyczy oddziałów przedszkolnych w szkołach).
01.03.-15.03.2022
2
1 marca godz. 10:00 Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

1 marca godz. 10:00 - 15 marca godz. 24:00
Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
01.03-16.03.2022
3
1 marca godz. 10:00 - 16 marca godz. 16:00

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
08.04.2022
4
8 kwietnia godz. 13:00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
08.04-21.04.2022
5
8 kwietnia godz.13:00 - 20 kwietnia godz. 16:00
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

22 kwietnia godz. 13:00
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
PROCEDURA ODWOŁAWCZA
6
od 22.04.2022 <\br> W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
08.06.-15.06.2022
7
08 czerwca godz. 10:00
Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

08 czerwca godz. 10:00 - 15 czerwca godz. 24:00 Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
08.06.-17.06.2022
8
8 czerwca godz. 10:00 - 17 czerwca godz. 16:00
Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

20 czerwca godz. 13:00
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
20.06.-24.06.2022
9
20 czerwca godz. 13:00 - 24 czerwca godz. 16:00
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

27 czerwca godz. 13:00 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
od 27 czerwca 2022
10
Od 27 czerwca PROCEDURA ODWOŁAWCZA

31 sierpnia 2022 Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
 

 

fblogo glowne


 

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie 
sekretariat@przedszkoletopola.pl 
Siedziba ul. Pruszkowska 21c 05-090 Raszyn
tel. 22 498 14 06 Pn.-Pt. 7:00-17:00