Rozpoczynamy rekrutację od 13.02.2019r.
Poniżej przedstawiamy harmonogram rekrutacji 
wraz z załączeniem rozporządzenia Wójta Gminy Raszyn.

DO POBRANIA

Zasady Rekrutacji

Deklaracja o kontynuowaniu

 

Wniosek

13-19.02.2019
1
Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
20.02-08.03.2019
2
Składanie wniosków wraz z załącznikami

Termin postępowania uzupełniającego:
6 czerwca – 13 czerwca
11.03-09.04.2019
3
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin postępowania uzupełniającego:
14 czerwca – 17 czerwca
10.04.2019
4
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Termin postępowania uzupełniającego:
18 czerwca
10.04-17.04.2019
5
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

Termin postępowania uzupełniającego:
18 czerwca – 25 czerwca
24.04.2019
6
Podanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu, listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Termin postępowania uzupełniającego:
26 czerwca
Termin indywidualny
7
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
Termin indywidualny
8
W terminie 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia
Termin indywidualny
9
W terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
Termin indywidualny
10
W terminie 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
 

fblogo glowne


 

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie 
sekretariat@przedszkoletopola.pl 
Siedziba ul. Pruszkowska 21c 05-090 Raszyn
tel. 22 498 14 06 Pn.-Pt. 7:00-17:30